ỐNG VÀ PHỤ KIỆN ỐNG

PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA

THIẾT BỊ VỆ SINH

BÁO GIÁ

thông tin liên hệ
P. Chăm sóc khách hàng
- Thông tin liên hệ :( 0220).3603711 -3785259

Phụ kiện ống HDPE

Ba chạc 90 độ HDPE
Ba chạc 90 độ HDPE
Khâu nối ren ngoài HDPE
Khâu nối ren ngoài HDPE
Nối góc 90 độ HDPE
Nối góc 90 độ HDPE
Nối thẳng HDPE
Nối thẳng HDPE
Ba chạc chuyển bậc 90 độ hàn
Ba chạc chuyển bậc 90 đN...
Ba chạc chuyển bậc 90 độ hàn
Ba chạc chuyển bậc 90 đN...
Đai khởi thủy
Đai khởi thủy
Đầu bịt
Đầu bịt
Đầu nối bằng bích
Đầu nối bằng bích
Nối chuyển bậc hàn
Nối chuyển bậc hàn
Nối góc 90 độ hàn
Nối góc 90 độ hàn
Nối góc 90 độ
Nối góc 90 độ