Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
P. Chăm sóc khách hàng
Chức vụ:
Di động: Thông tin liên hệ :( 0220).3603711 -3785259
Điện Thoại:
( 0220) 3785259,
Fax:
( 0220) 3784888
Địa chỉ:
Khu 6, TT Lai Cách, H. Cẩm Giàng, Hải Dương
Thông tin công ty
Ống Nhựa Tiền Phong - DNTN Tiến Cường
Địa chỉ:
Khu 6, TT Lai Cách, H. Cẩm Giàng, Hải Dương
Điện thoại:
( 0220) 3785259,
Fax:
( 0220) 3784888
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường